10 ELEKTROMONTER (M/F) në territorin e R. Maqedonisë

Përshkrim i detyrave nё punё

 • Kyqje dhe çkyqje e konsumatorëve në rrjetin shpërndarёs
 • Leximi i të dhënave nga njehsorët
 • Kontrolli i kyçjeve dhe pikave matëse
 • Ndërrimi i njehsorëve të konsumatorёve
 • Pranimi, përpunimi, ruajtja, përditësimi dhe sistemim i dokumentacionit
 • Ndihmë për largim të defekteve
 • Zbulimi dhe paraqitja e parregullsive të objekteve elektro-energjetike dhe paisjeve matëse

 

Kualifikimet e nevojshme dhe karakteristikat personale

 • Shkalla IV e arsimimit në Elektroteknikë – Energjetikë
 • Kualifikimet për punё me tension do të konsiderohen si pёrparsi
 • Aftësitë kompjuterike do të konsiderohen si pёrparsi
 • Patent shoferi
 • Përgjegjësi, besnikëri dhe aftёsi pune në grup
 • Komunikim i mirë dhe fleksibilitet

 

Nëse jeni të interesuar për karrierë në EVN Elektrodistribuimi, dërgoni biografinё Tuaj tё shkurtër dhe letër motivuese nё jobs.evnelektrodistrubucija@evn.mk ose plotësoni aplikimin elektronik në faqen tonë të internetit www.evn.mk (https://www.evn.mk/Careers/OnlineApplication.aspx)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *