Mundësi punësimi nga Këshilli i Evropës

Në kuadër të Programit të Përbashkët të Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMAKTED “Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimi i romëve në nivel lokal”, Këshilli i Evropës hap gjashtë vende të reja të lira për Zyrtarët e Projektit që do të bazohen në zyrat në terren në Ankara, Beograd, Prishtinë , Sarajevë, Shkup dhe Tiranë.

Punësimi është i kufizuar në kohëzgjatjen e Projektit që pritet të përfundojë më 30 prill 2020. Kandidatët e origjinës Rome të vetëdeklaruar janë veçanërisht të inkurajuar të aplikojnë. Për të gjitha informacionet shtesë në lidhje me Programin i keni në dispozicion këtu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *