Bursa për Hochschule Hof, Gjermani

Deadline:  27 tetor 2017
E hapur për: Studentët ndërkombëtar
Bursa: EUR 100 – EUR 659 çdo muaj

Qeveria Bavariane dhe Bursat DAAD kanë hapur aplikimet për studentët ndërkombëtar për vitin akademik 2017/2018. Bursa jepet për studime në Hof Univerzitetin e Shkencave të aplikuara në Gjermani.

Kush mund të aplikoj:

Me kusht që të konsideroheni si aplikant potencial, duhet ti përmbushni këto kritere:

  • Studentët ndërkombëtarë duhet të regjistrohen si student full-time ose double-degree.
  • Studentët ndërkombëtarë duhet që akademikisht dhe profesionalisht të jenë të kualifikuar.
  • Studentët ndërkombëtarë që janë të regjistruar në kurse të nivelit Bachelor, duhet të kenë të paktën 90 ECTS, me kusht që të mund të aplikojnë
  • Studentët ndërkombëtarë që kanë nevojë për mbështetje financiare. Hochschule Hof mundet në çdo kohë të kërkoj dëshmi për informatat e dhëna
  • Studentët që në ndërkohë pranojnë fonde publik (p.sh BAföG, DAAD, Erasmus, çdo lloj i bursave qeveritare) në periudhën e njejtë nuk mund të fitojnë të drejtën e kësaj burse.

Si të aplikoni?

Me kusht që të aplikoni, plotësoni aplikimin.

Dokumentet tjera:

  • Dëshmi për regjistrim;
  • Transkripta e fundit e notave 
  • CV e shkurtër;
  • Dëshmi e nacionalitetit (psh. kopje e pasaportës).

Për më tepër informata vizitoni web-faqen zyrtare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *