Sport Life kërkon një operator/e

Sport Life Trade ka nevojë për punësimin e një operatori për punë në Gostivar.

Kualifikimet e nevojshme:

  • Njohur bazë të kompjuterit
  • Shkolla e mesme e kryer
  • Me ose pa përvojë pune
  • Njohuritë nga fusha e sportit janë të mirëseardhura

Profili personal:

  • Person komunikativ dhe i/e përgjegjshëm
  • Punë në ekip dhe qasje korrekte ndaj klientëve
  • Vetiniciativë dhe përkushtim ndaj punës

Për më tepër informata kontaktoni përmes e-mail adresës: kontakt@sportlife.com.mk ose vizitoni web-faqen zyrtare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *