Bursa në Insitutin e Filmit – Akademia e Filmit Ohër

Përshkrimi

FIOFA është një akademi e re e filmit, me seli nëOhër. Kjo akademi ndjek traditën e gjatë e Filmit të Pragës dhe TV Shkollës (FAMU).

Insitutin e Filmit – Akademia e Filmit Ohër  shpall një thirje të hapur për raundin e dytë të bursave. Kësaj rradhe ky institut ofron 5 bursa në departamentin e programeve Master:

  • Skenar;
  • Prodhim kreativ;
  • Regji,
  • Kinematografi;
  • Post Production: Pikturë & Zë.

I hapur për:

Për studentët me dilomë deridiplomike.

Bursa

Bursa kap vlerën prej 9000 EUROSH dhe mbulohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Si të aplikoni?

Gjejeni formën e aplikimit në këtë link.

Më pas konsulltojeni në detaje listën e procedurës për aplikim të bashkangjitur këtu.

Për informata më të detajuara, kontaktoni personin zyrar për komunikim në FIOFA,  Arin Agich, i cili mund të kontaktohet përmes e-mail adresës Fiofa.arin@gmail.com dhe numrit të kontaktit +389 70 497 792

Afati i fundit për aplikim: 30 qershor 2017

Huazuar nga Mladiinfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *