Bursa studimi nga Bashkimi Evropian

Afati i aplikimit: 30 Qershor 2016/31 Mars 2017/31 Dhjetor 2017

Kush mund të aplikojë: studiues, arkivistë, kuratorë dhe studiues të rinj, veçanërisht kandidatë të doktoraturës me resurse të kufizuara, duke punuar në institucionet e themeluara në vendet anëtare (EU-28) dhe shtetet pjesëmarrëse

Bursa: përfshin shpenzimet e strehimit, jetesës dhe udhëtimit

 

Bashkimi Evropian është duke financuar bursat e EHRI për të mbështetur studiuesit, kuratorët dhe studiuesit më të rinj, veçanërisht kandidatët e doktoraturës me burime të kufizuara për të ndërmarrë kërkime në një ose më shumë nga institucionet partnere të EHRI-së në fushën e Studimeve të Holokaustit. Bursa e EHRI ka për qëllim të mbështesë dhe të stimulojë hulumtimet e Holokaustit duke lehtësuar aksesin ndërkombëtar në arkivat dhe koleksionet kryesore të lidhura me Holokaustin, si dhe me dijeninë e arkeologjisë dhe dixhitaleve. Misioni i EHRI është të mbështesë komunitetin e hulumtimit të holokaustit duke ndërtuar një infrastrukturë digjitale dhe duke lehtësuar rrjetet njerëzore. Kohëzgjatja e aplikantëve mund të kërkojë fleksibilitet – njësia minimale për qëndrime është një javë, ndërsa qëndrimet shumë të gjata përgjatë 4-6 javëve do të mbeten të jashtëzakonshme.

 

Kriteret e aplikimit:

Mund të aplikojnë studiues, arkivistë, kuratorë dhe studiues të rinj, veçanërisht kandidatë të doktoraturës me resurse të kufizuara Aplikantët që punojnë në institucionet e themeluara në vendet anëtare (BE-28) dhe shtetet pjesëmarrëse (Islanda, Norvegjia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Serbia, Turqia, Izraeli, Moldavia, Zvicra (shoqatë e pjesshme) Ishujt Faroe, Ukrainë) Kandidatët nga Evropa Qendrore dhe Lindore nxiten veçanërisht të aplikojnë.

 

Çfarë ofron bursa:

Bursat EHRI përfshijnë:

  • Një pagesë për shpenzimet e strehimit dhe të jetesës, si dhe udhëtimi në dhe nga institucioni pritës;
  • Marrësit janë përgjegjës për sigurimin e vizave nëse është e nevojshme;
  • Aplikantët do të kenë qasje në infrastrukturën e kërkimit të institucionit përkatës partner të EHRI duke përfshirë qasjen në një kompjuter;
  • Aplikanti mund të zgjasë qëndrimin me shpenzimet e veta dhe në përputhje me institucionin pritës dhe rregullat e vizave;
  • Aplikanti do të shpenzojë 3 ditë në javë në institucionin pritës për të kryer hulumtime në projektin e vetë  kërkimor.

 

Si të aplikoni?

Të gjitha materialet e aplikimit duhet të dorëzohen në gjuhën angleze. Aplikimi duhet të përfshijë:

  • Një formular të plotësuar aplikimi;
  • Një Curriculum vitae (maksimum 2 faqe);
  • Katër deri pesë faqe (1,250 deri në maksimum – 1,500 fjalë) propozim projektesh të hollësishme lidhur me Holokaustin (duke përfshirë edhe paraardhësit e tij dhe pasojat) që aplikanti planifikon të ndërmarrë gjatë kohëzgjatjes së bursës si dhe një shpjegim se cili institucion (Et) një aplikant dëshiron të aplikojë për dhe pse kjo zgjedhje i përshtatet temës së zgjedhur kërkimore;
  • Letër rekomandimi nga një akademik me reputacion i cili është i njohur me punën e aplikantit;
  • Aplikantët gjithashtu duhet të caktojnë një rekomandues të dytë në formularin e aplikimit.

 

Të gjitha materialet e aplikimit mund të dërgohen si shtojcë në formatin DOC ose PDF në bennett@ifz-muenchen.de

Për më shumë informacion klikoni këtu. 

E huazuar nga: Mundësi.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *