Mundësi studimi me bursë në Kanada

Afati përfundimtar i aplikimit: 1 nëntor 2017

Kush mund të aplikojë: studentët kanadezë dhe ndërkombëtarë

Bursa ofron: 50,000 USD në vit

 

Qeveria e Kanadasë filloi programin e bursave Vanier Canada (Vanier CGS) në vitin 2008 për të forcuar aftësinë e Kanadasë për të tërhequr dhe mbajtur studentët e doktoraturës në nivel botëror dhe për të krijuar Kanadanë si një qendër globale të përsosmërisë në kërkime dhe studime të larta. Dijetarët Vanier demonstrojnë aftësi udhëheqëse dhe një standard të lartë të arritjeve shkencore në studimet pasuniversitare në:

 • Shkenca shoqërore;
 • Shkenca humane;
 • Shkenca natyrore;
 • Inxhinieri;
 • Shëndetësi.

Jepen deri në 167 bursa çdo vit;

Gjithsej deri në 500 bursa janë aktive në çdo kohë.

 

Bursat shpërndahen njësoj në mesin e tri agjencive federale të dhënies:

 • Institutet Kanadeze të Kërkimeve Shëndetësore (CIHR);
 • Këshilli i Shkencave Natyrore dhe Inxhinierike (NSERC);
 • Këshilli i Shkencave Sociale dhe Humanistikës (SSHRC).

 

Kriteret e aplikimit:

Për t’u konsideruar si i përshtatshëm për të aplikuar, ju duhet të plotësoni të gjitha kriteret e mëposhtme:

 • Të emëroheni nga vetëm një institucion kanadez, i cili duhet të ketë marrë një kuotë Vanier CGS;
 • Të ndjekni doktoraturën tuaj të parë (duke përfshirë programin e përbashkët të studimeve universitare / pasuniversitare të tilla si MD / Ph.D, DVM / Ph.D, JD / Ph.D.). Vini re se vetëm Ph.D.;
 • Në semestrin veror ose në vitin akademik pas shpalljes së rezultateve, do të ndiqni studimet dhe hulumtimet në institucionin e emërimit, doktoraturën me kohë të plotë (ose programin e përbashkët të diplomuar si: MD / PhD, DVM / PhD, JD / PhD) ; Vini re se vetëm Ph.D.
 • Pjesa e një shkalle të kombinuar është e pranueshme për financim;
 • Nuk keni përfunduar më shumë se 20 muaj studime doktorature më 1 maj 2018;
 • Keni arritur një mesatare të klasit të parë, siç përcaktohet nga institucioni tyre, në secilën prej dy viteve të fundit të studimit me kohë të plotë ose ekuivalent.
 • Kandidatët inkurajohen që të kontaktojnë institucionin për përcaktimin e tij të një mesatare të klasës së parë, dhe nuk duhet të mbajnë, ose të ketë mbajtur, një bursë në doktoraturë nga CIHR, NSERC ose SSHRC për të ndërmarrë ose përfunduar një diplomë doktorature.

 

Përfitimet nga bursa:

Secila bursë e Vanier Canada vlerësohet në 50,000 USD në vit.

 

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu

 

Nëse keni ndonjë pyetje, dërgoni një email tek vanier@cihr-irsc.gc.ca.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

E huazuar nga: Mundësi.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *