Thirrje për trajnim në Gjermani

Në kuadër të programit ERASMUS + hapet thirrje për dy pjesëmarrës të moshës 18+ për pjesëmarrje në kursin e trajnimit për puntorët dhe udhëheqësit e rinj me tutull “Respond to your NEET” në Wuppertal, Gjermani në periudhën prej 9 deri më 15 gusht 2017.

 

Nëse dëshironi të jeni pjesë e trajnimit, duhet të plotësoni aplikimin, të cilin e gjeni këtu. Për informata më të detajuara rreth trajnimit klikoni këtu.

Pas plotësimit të aplikimit të njejtin dërgojeni në e-mail adresën:  vcs_contact@yahoo.com, më së voni deri të mërkurën, 14 KORRIK 2017!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *