Bursa për Shkollën Ballkanike për Qeversije me internetin

Thirrje e hapur për bursa për të ndjekur Shkollën Ballkanike rreth Qeversijes me internetin (BSIG) 21 – 25 gusht 2017, në Sarajevë (mali Olimpik, Jahorina), Bosnjë dhe Hercegovinë.

Shkolla Ballkanike rreth Qeversijes me internetin (BSIG) do të zhvillohet nga 21-25 gushti 2017 në Sarajevë, Bonjë dhe Hercegovinë dhe tani janë në pritje të aplikimeve për të ndjekur programin.

BSIG do t’u mundësojë pjesmarrësve të mësojnë më tepër rreth çështjeve lidhur me qeverisjen në intenet dhe t’i pajisë me njohuritë, aftësitë dhe resurset e nevojshme për të përfaqësuar tematikën në shoqërinë e tyre, por dhe ndërkombtarisht.

 

Për të aplikuar, klinkoni këtu.

Deadline: E ejte, 29 qershor 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *