Studim: Kush janë më të tërhequr pas pagës së lartë? Meshkujt apo femrat?

Studim: Kush janë më të tërhequr pas pagës së lartë? Meshkujt apo femrat?

Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Çikagos rezultoi se meshkujt janë 94% më shumë të tërhequr sesa femrat për të aplikuar në një punë kur paga është e lartë.

Kjo do të thotë se meshkujt janë më kompetitivë me punonjësit e tjerë për një vend pune, jo për shak të shkallës së ngritjes hierarkike, por për të ardhurat financiare që ofron puna.

Në një punë të ofruar online, me pagë bazë 12 $ ora dhe me bonus 6 $ për punonjësit që do të jepnin më tepër rezultat se punonjësit e tjerë, u vu re se aplikantët më të shumtë ishin meshkuj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *