Tajnim “Integrimi i refugjatëve vs. diskriminimi”

Tajnim “Integrimi i refugjatëve vs. diskriminimi”

Vendi i realizimit të projektit: Belogradchik, Bulgaria

Datat e mbajtes së trajnimit : 21-29 gusht 2017

Skadimi i aplikimit: URGJENT!!!

 

Profili i pjesmarrësit:

  • mbi 18 vjeç
  • i interesuar për temën
  • të jetë i lirë për pjesmarrje përgjat gjithë shkëmbimeve studentore
  • ka mjaftueshëm njohuri rreth gjuhës angleze
  • dëshirojnë të ndajnë përvojën e tyre me CID-in.

 

Akomodimi dhe financat:

Gjithe harxhimet lidhur me ushqimin dhe akomodimin jane te mbuluara.

Shpenzimet e udhëtimit do të mbulohen në lartësi prej 180 EUR. Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen sipas rregullave të E+. Kjo do të ndodhë pas mbledhjes dhe dorëzimit të gjithë tiketave dhe llogarive, duke kalkuluar gjitha shpenzimet.

 

Tatifa për partipim: Nuk ka

Tarifa për dërgim: 500 MKD

 

Për të aplikuar klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *