Bibliotekë online për promovimin e autorëve të rinjë edhe në Maqedoni

Bibliotekë online për promovimin e autorëve të rinjë edhe në Maqedoni

Fondacioni Makedonika, në bashkëpunim dhe me mbështetje financiare nga Civica Mobilitas, paralajmëron fillimin e projektit “Biblioteka digjitale multikulturore në më shumë gjuhë”. 

Në periudhën 12 muajshe, duke filluar nga 01.06.2017, pritet që autor të rinjë dhe të paafirmuar për herë të parë ti publikojnë veprat e tyre.

  • Mundësi për kyçje në projekt kanë gjithë autorët e rinjë nga gjithë bashkësitë etnike në Maqedoni.

  • Konkursi është i  hapur nga 01.06.2017 deri më 31.05.2018

Për gjithë autorët e interesuar mund të marin më tepër informata në hapsirat e Fonacionit Makedonika në rrugën 11 Oktomvri 33A në Shkip, përmes e-mail adresës info@makedonika.mk ose përmes numrit të telefonit 02 615 2000.

Për më tepër informata, klikoni në linkun këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *