CMX Solutions punëson agjent me njohje të gjuhës franceze

CMX Solutions punëson agjent me njohje të gjuhës franceze

CMX Solutions, pjesë e kompanisë gjermane në domenin e ofrimit të shërbimeve për konsumatorët, për veprimtarinë e saj në Shkup shpall konkurs për : Agjent në kontakt qendër me njohje të gjuhës franceze

Përshkrim i detyrave:

-Të përgjigjet në thirrjet dhe e-mailet e konsumatorëve dhe ofrim i informatave, mbështetjes dhe ndihmës në zgjidhjen e kërkesave të konsumatorëve

-Mbledhje efikase e të dhënave, përmbshje të kërkesave të konsumatorëve dhe edukim i konsumatorëve

-Shërbim kualitativ dhe mbështetje në fusha të ndrzyshme që përfshijnë informata për pagesë, porosi, zgjidhje sistematike të problemeve dhe të ngjashme.

Kualifikimet e nevojshme:
Njohje e përkryer e gjuhës franceze (minimum niveli B“)

Njohja e përkryer e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe tjetër do të konsiderohet si përparësi

Përkushtim për ofrim të kënaqshëm të shërbimeve

Aftësi për të komunikuar në mënyrë të qartë dhe profesionale

Ofrohen:

Kushte të përkryera pune

Punësim të rregullt me mundësi për orar të plotë dhe gjysëm orar

Trajnim të paguar

Dërgoni CV tuaj në gjuhën angleze ose franceze më së voni deri më 20 korrik 2017 në këtë e-mail: vacancies@cmx-solutions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *