Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri (EUINA) po kërkon punësimin e një redaktori në gjuhën angleze për redaktimin e botimeve dhe dokumentacioneve të tyre në fushën e lëndëve të BE-së.

Redaktori i BEINA pritet të ketë cilësitë e mëposhtme:

• Aftësi dhe kompetencë në gjuhën angleze, si gjuhë amtare
• Edukimi, ristrukturimi dhe lustrimi i shkathtësive për botime / dokumente të shkruara nga folësit që nuk kanë gjuhë amë gjuhën angleze, me më së paku 5 vjet përvojë kopjimi / akademike të redaktimit.
• Ekspertiza e gjerë lëndore
Preferojmë profilet e redaktorit që pasqyrojnë:
• Eksperienca e studimeve Master / PhD / postdoctoral (studimet e kryera, letrat e shkruara / botuara, dokumentet e rishikuara, etj)
• Përvojë në redaktimin akademik, botimin dhe artikullin, etj.
• Përvojë në redaktimin e dorëshkrimeve ESL (anglisht si gjuhë e dytë)
• Njohuri për stilin dhe konventat e ndjekura në shkrimin akademik
Redaktori ynë duhet të sigurojë:
• Stili korrekt, gramatika, pikësimi, struktura e fjalive dhe zgjedhja e fjalëve
• Fluksi, tranzicioni, terminologjia e saktë, korrektësia e përmbajtjes dhe koherenca
• Ruajtja e kuptimit të synuar të autorit edhe në letrat ku përmbajtja kërkon rishikim të gjerë

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në e përditësuar, letër motivimi, dhe mundësisht mostra të punimeve të redaktimit në info@euin.al para 20 korrikut 2017, COB.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *