20-22 korrik, kamp për të drejtat e personave me nevoja të veçanta

Iniciativa qytetare 5deri12 i fton  të gjithë personat me nevoja të veçanta së bashku me prindërit e tyre që të marrin pjesë në procesin e barazimit të të drejtave të tyre.

Kjo iniciativë do të fillojë më 20 korrik dhe do të zgjasë deri më 22 korrik tek parku ‘’Gruaja patriote’’.

Për më shumë informata, linku në vazhdim:

https://www.facebook.com/events/1793282157629179/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22messaging%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22attachment%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%7D%7D]%22%7D

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *