Dauti Komerc punëson asistent për furnizime ndërkombëtare

Kompania private Sh.A Dauti Komerc-Shkup shpall konkurs për këtë vend pune:

Titulli i vendit te punës:
I. Asistent për furnizime ndërkombëtare (1)

Kushtet te cilat duhet përmbushur:
1. Тë кеtë mbaruar fakultetin ekonomik (drejtimi tregti ndërkombëtare)
2. Njohja e Gjuhës Angleze
3. Me apo pa përvojë pune
4. Njohuri praktike për paketin Microsoft Office.

Të gjitha aplikimet me CV-të e kandidatëve duhet dërguar në selinë e kompanisë tonë e cila gjendet në Saraj, adresa: Rr.1723 nr.20 , Saraj/Shkup. Dokumentet që duhet dërguar bashkëlidhur me CV-në: kopje e çertifikatës notave, kopje e çertifikatave që zotëron gjuhën angleze si dhe kopje e çertifikatës lindjes.
Kontakt tel: 072/321-248, Nehar Aliu-Menaxher i sektorit për resurse humane
Email: hr@dauti.com.mk
Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit(17.07.2017-24.07.2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *