Kërkohet një Kordinator projektesh!

Center for Intercultural Dialogue (CID) ika një pozitë të hapur për Kordinator projektesh.

Datat e propozuar për ushtrimin e detyrës: Gusht-Dhjetor 2017, me mundësi për vazhdim të kontratës së punësimit.

Pozita ka një muaj periudhë testimi (Gusht).

Afati i fundit për të aplikuar këtë pozitë është 24 korriku 2017.

 

Për më tepër informata mund të shifmi thirrjen zyrtare, duke klikuar këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *