Konkurs: Përgaditës i mallrave në depo

Kompania private Sh.A Dauti Komerc-Shkup shpall konkurs për këtë vend pune:

Titulli i vendit te punës:
I. Përgaditës i mallrave në depo Cash&Carry Strugë -prej regjionit të Strugës

Kushtet te cilat duhet përmbushur:
1. Me apo pa përvojë pune.
2.Arsimim të mesëm.
Të gjitha aplikimet me CV-të e kandidatëve duhet dërguar në selinë e kompanisë tonë e cila gjendet në Saraj, adresa: Rr.1723 nr.20 , Saraj/Shkup ose në filijalen në Strugë, adresa Rr.Braqa Milladinovci Nr.1-1 Strugë.
Dokumentat që duhet kompletuar: Kopje e diplomes dhe kopje e certificates lindjes
Kontakt tel: 071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk
Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *