Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i aplikimit: në vazhdim
Kush mund të aplikojë: të diplomuarit universitarë (Bachelor, Master, PhD)
Përfitimet: stazh i paguar 2 vjeçar

Programi Ndërkombëtar i Trajnimit Pasuniversitar do t’ju japë një induksion të plotë në aktivitetet e ndryshme të një risiguruesi udhëheqës global dhe avancimin e zhvillimit tuaj personal. Gjatë një periudhe 24 mujore, do t’ju jepet një themel i fortë në aftësitë profesionale, metodologjike dhe sociale, në bazë të të cilave më vonë do të jeni në gjendje të merrni një pozitë të përgjegjësisë në Mynih Re.

Kriteret e aplikimit:

Aplikantët duhet të kenë këto:

Një diplomë universitare mbi mesatare (Bachelor / Master / PhD);
Përvoja praktike e punës, ideale në industrinë e sigurimeve / financiare, ose në fushën e IT, sigurisë kibernetike / informacionit, rezervimit, agrobiznesit ose menaxhimit të integruar të rrezikut);
Përjetime jashtë vendit gjatë studimeve tuaja ose në formën e trajnimit praktik;
Aftësi të jashtëzakonshme në gjuhën angleze, dhe në mënyrë ideale një gjuhë tjetër e huaj;
Kompetenca komunikuese, aftësi të forta analitike, ndjeshmëri dhe gatishmëri për të mësuar.

Si të aplikoni?

Aplikimi për këtë praktikë bëhet online.

Ju lutem vini re se procedurat e aplikimit dhe specifikat ndryshojnë varësisht nga vendi, vendndodhja dhe njësia e synuar.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *