Van Hool Maqedoni: Konkurs pune për pozitë programer për zhvillim të aplikacioneve

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik – Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevojë për punësim të:

PROGRAMER PËR ZHVILLIM TË APLIKACIONEVE (Software Developer)

Detyrat e punës

  • Mirëmbajtja dhe përpunimi i aplikacioneve ekzistuese;
  • Zhvillim i aplikacioneve të reja;
  • Përkrahja e shfrytëzuesve;

Aftësitë e nevojshme, njohuritë dhe përvoja

  • Përvojë me programim të avancuar me versionet më të reja të .net/java/javascript/php;
  • Përvojë me web programim;
  • Përvojë në zhvillim (programim) të aplikacioneve për pajisjet mobile;
  • Aftësi për kuptim dhe implementim të logjikës së proceseve afariste;
  • Përvoja me Unisys BIS (Business Information System, më herët i njohur si Mapper), do të merret si përparësi;
  • E dëshirueshme është posedimi i njohurisë bazë nga instalimi dhe mirëmbajtja e hardware, software dhe rrjetit;
  • Njohuri e shkëlqyeshme e gjuhës angleze (lexon, shkruan, flet);

 

Në qoftë se jeni të interesuar aplikoni nëpërmjet www.vanhool.mk, në pjesën e pozitave të hapura për punë.

Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen për intervistë.

Duke dërguar CV-në Tuaj pajtoheni që e njejta të regjistrohet dhe të mbahet në databazën tonë të kandidatëve për një periudhë 12 mujore.

Afati përfundimtar për aplikim është: 15/08/2017

Vetëm aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të mirren parasysh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *