Civili ka nevojë për gazetare/ë dhe projekt asistent/e

CIVIL –Qendra për Liri ka nevojë për:

  • Një gazetar/e me njohje të shkëlqyer të gjuhës maqedonase, dhe një gazetar/e me njohje të shkëlqyer të gjuhës shqipe. Është e preferueshme,edhe pse jo e domosdoshme, kandidatët të posedojnë shkathtësi për punë me kamerë dhe video montazh.
  • Projekt asistent/e për komunikim, korrespondencë, arkivim dhe mbështetje logjistike, me gjysmë orari pune.Angazhimi është me afat prej 9 deri 12 muaj, me mundësi për vazhdim të marrëveshjeve në projekte tjera të Civilit. Afati për paraqitje: 15 gusht. Kushtet për aplikim janë të njëjtat si dhe në thirrjen “Bëhu pjesë e ekipit të Civilit” ( klikoni vëgëzën dhe ju lutemi lexoni me vëmendje).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *