Konkurs për storjen më të mirë gazetareske

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë KONKURS PËR STORJEN MË TË MIRË GAZETARESKE Nga fusha e jetës socijalo-shoqërore, me përqëndrim në avancimin e drejtave të njeriut dhe promovimin e drejtave të grupeve shoqërore të qytetarëve të pa mbrojtur  dhe të margjinalizuar.

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë KONKURS PËR STORJEN MË TË MIRË GAZETARESKE Nga fusha e jetës socijalo-shoqërore, me përqëndrim në avancimin e drejtave të njeriut dhe promovimin e drejtave të grupeve shoqërore të qytetarëve të pa mbrojtur  dhe të margjinalizuar.

Shpallja publike është e hapur për të gjitha mediumet dhe gazetarët profesional, të cilit kanë publikuar storje në periudhën prej 1 majit të vitit 2016  deri në 31 maj të vitit 2017. Përmbajtjet e dërguara duhet ti përmbushin kriteret për  veprimtari gazetareske autentike dhe analitike nga interesi më i gjërë publik i cili i përmbush standardet etike gazetareske, nëpërmjet përkushtimit të autorit për punë të përpikët ndaj përpunimit të temës.

Autorët të storjeve më të mira do të fitojnë shpërblime në shumë prej:

  • vendi parë – 700 euro (në denarë)
  • vendi dytë – 600 euro
  • vendi tretë – 500 euro

Më shumë për konkursin në linkun e mëposhtëm

 

http://semm.mk/attachments/KONKURS_alb.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *