Së shpejti, projekti “Debatet e Librit” në kuadër të qendrës së mendimit “Akademia Shkupi”

Në kuadër të qendrës së mendimit “Akademia Shkupi” do filloj projekti “Debatet e Librit”.

Në vijim kumtesa :

Në kuadër të qendrës së mendimit “Akademia Shkupi” do filloj projekti “Debatet e Librit”.Ky projekt përbëhet prej 40 librave dhe do të zhvillohet në 3 faza sipas rëndesisë konceptuale. Projekti pritet të realizohet nga të respektuarit hulumtues dhe stafit akademik përmes vlerësimeve, debateve dhe përfundimeve të përbashkëta në lidhje me dobinë e tyre në të ardhmen. Presim nga studentët dhe libërdashësit e shoqëris sonë të marrin pjesë aktive në rrjedhen e këtij projekti.
Për projektin Debatet e Librit mund të aplikoni në periudhën 18-23 korrik në linkun në vijim:

https://goo.gl/forms/7aMp3FpqWjJxaUhI3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *