Van Hool punëson teknik për mirëmbajtje

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik – Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevojë për punësim të:

TEKNIK PËR MIRËMBAJTJE

Detyrat e punës

 • Kryerja e punëve të ndryshme gjatë instalimit dhe mirëmbajtjes së objektit dhe të pajisjes për prodhimtari;
 • Kryerja e rregulimeve emergjente të pajisjes për prodhimtari gjatë paraqitjes si dhe rregullime dhe kontrolle të planifikuara parandaluese;
 • Kontrolla e nivelit të stoqeve të pjesëve rezervë në depo;
 • Detyrat e mbetura të ngjajshme të punës dhe përgjegjësitë;

Aftësitë e nevojshme, njohuritë dhe përvoja

 • Obligative shkolla e mesme nga shkencat teknike (drejtimi Elektro/Mekanik);
 • Përvojë e mëhershme pune në sektorin për mirëmbajtje në mjedisin prodhues;
 • Aftësi për lexim të dokumentacionit teknik;
 • Njohje e automatikës, elektrikës, mekanikës, pneumatikës dhe hidraulikës
 • Përvojë në punë me mjet manual, elektrikë dhe pneumatikë
 • Gatishmëri për punë me ndërrime si dhe intervenim emergjent në rast thirrjeje;
 • Liçencë valide për vozitje të pirunerit dhe mjetit motorik do të mirret si përparësi;
 • Njohja e gjuhës angleze do të mirret si përparësi;

Në qoftë se jeni të interesuar aplikoni nëpërmjet www.vanhool.mk, në pjesën e pozitave të hapura për punë.

Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen për intervistë.

Duke dërguar CV-në Tuaj pajtoheni që e njejta të regjistrohet dhe të mbahet në databazën tonë të kandidatëve për një periudhë 12 mujore.

Afati përfundimtar për aplikim është: 15/08/2017

Vetëm aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të mirren parasysh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *