Eurovia punëson arkitekt

Eurovia shpall konkurs për arkitekt.

Kandidati duhet të plotësoj këto kushte:

-Të ketë mbaruar fakultetin arkitektonik

-Përvojë pune me projektim dhe mbykqyrje

-Njohje të shkëlqyer të AutoCad, ArchiCad dhe aplikacionet nga paketi MS Office

-Njohje e gjuhës angleze

Të interesuarit duhet të dërgojnë CV dhe letër motivimi në e-mail adresën: info@eurovia.mk.

Për kushtet tjera, dhe për më shumë informata mund të klikoni në linkun në vazhdim :

https://kariera.mk/job/Pu9A_hIEPEKsjUifV7FmmQ/arhitekt

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *