Filluan aktivitetet në Qendrën Këshilluese Edukative

Nga sot, Qendra Këshilluese Edukative fillon me aktivitetet e saja.

Me mbështetje nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni, përmes grantit për përkrahje institucionale për vitin 2017, në kuadër të aktiviteteve të parapara, nga 1 Korriku filloi me punë edhe Qendra Këshilluese Edukative për fëmijët me aftësi të kufizuar.

Në vazhdim disa fotografi nga kjo qendër:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *