Konsultimi Europian i të rinjve në Bruksel

Afati i aplikimit: 02 gusht 2017 në orën 18 (ora e Brukselit)
Kush mund të aplikojë: të rinjtë ndërmjet moshës 15 dhe 29 vjeç të cilët janë aktive, entuziaste
Vendi: 25 – 27 shtator 2017 në Bruksel, Belgjikë

Si pjesë e një sërë konsultimesh rajonale të organizuara në kuadrin e studimit të përparimit mbi Rininë, Paqen dhe Sigurinë, të mandatuar nga Rezoluta 2250 (2015) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm, në partneritet me Fondin e Popullsisë të Kombeve të Bashkuara, Zyra për Mbështetjen e Paqes së Kombeve të Bashkuara, Fondacioni Anna Lindh, Forumi Rinor Evropian dhe Partneriteti Evropian për Fëmijët dhe Të Rinjve në Ndërtimin e Paqes (Rrjeti i Bashkuar i Ndërtuesve të Paqes, World Vision International dhe Kërkimi i Tokës së Përbashkët) do të organizojë një konsultim Evropian mbi Rininë , Paqen dhe Sigurinë.

Konsultimi do të zhvillohet në Bruksel, Belgjikë nga 25 deri më 27 shtator 2017 dhe do të jetë pjesë e një përpjekjeje globale për të mbështetur veprimtarinë në Rezolutën 2250 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkon një rol më të madh për të rinjtë në forcimin e paqes dhe sigurisë. Diskutimet nga konsultimet e ndryshme rajonale dhe diskutimet e tjera me të rinjtë në mbarë botën do të futen në studimin e progresit duke theksuar kontributin pozitiv të të rinjve në ndërtimin e paqes.

Kriteret e aplikimit:

Konsultimi Rajonal i të Rinjve, Paqes dhe Sigurisë është i hapur për 40 të rinj nga mosha 15 deri në 29 vjeç të cilët janë aktive, entuziaste dhe kanë investuar në promovimin e paqes dhe sigurisë në të gjithë Bashkimin Evropian, vendet e Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra) dhe Ballkani Perëndimor (Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Serbia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova) për të ndihmuar diskutimin dhe orientimin e rolit të rinisë në ruajtjen e paqes në komunitetet dhe vendet e tyre.

Kostot e pjesëmarrjes:
Të gjitha shpenzimet, duke përfshirë udhëtimin dhe akomodimin për pjesëmarrësit e përzgjedhur, do të sigurohen.

Si të aplikoni?

Zgjedhja e pjesëmarrësve do të bëhet në bazë të motivimit dhe përvojës, me shumicën që vjen nga organizatat e drejtuara nga të rinjtë. Organizatorët do të sigurojnë balancë në aspektin e moshës, gjinisë, gjeografisë dhe diversitetit midis pjesëmarrësve të përzgjedhur. Aplikantët e suksesshëm do të njoftohen me email. Të gjitha aplikacionet duhet të dorëzohen nga e mërkura, më 2 gusht 2017, në orën 18 (ora e Brukselit).

Për të aplikuar klikoni këtu

Për pyetje ju lutemi shkruani në enquiries@youthpeacesecurity.com.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *