Projekt për promovimin e çiklizmit tek fëmijët

Velo Rodeo prezentoj një mënyrë inovative për të promovuar çiklizmin tek fëmijët.

Përmes disa paisjeve prej druri të ndërtuara vetë nga ekipi i Eco Logic të cilat ishin planifikuar enkas për ushtrime, fëmijët e shkollave fillore patën mundësinë që të kuptojnë se çiklizmi mund të jetë shumë i këndshëm, i shëndetshëm, por gjithashtu edhe i mirë për ambientin.

Në vazhdim i bashkangjesim edhe disa fotografi nga ky aktivitet:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *