Instituti politik evropian i shpqërisë së hapur shpall konkurs pune

OSEPI kërkon specialist avokimi për periudhë 2 vjeçare, dhe që do fokusohet në çështje inovative, të krizës dhe nxitje të çështjeve politike me rëndësi për OSF. Osepi kërkon person fleksibil, inovator me aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe aftësi të të shkruarit, si dhe njohje solide të faktorëve politik në nivel të BE-së.

Për më shumë informata, klikoni linkun në vazhdim:

https://www.opensocietyfoundations.org/jobs/jr-0000661/advocacy-specialist-crisis-and-innovation?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=osffbpg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *