Përdorimi i kompjuterit në mënyrën më të favorshme për përdoruesit

Gjatë përdorimit të kompjuterit, një ndër gjërat më me rëndësi është qëndrimi dhe pozita e trupit.

Shpesh herë mënyra si qëndroni para kompjuterit tuaj nuk është e duhura .E njëjta vlen edhe për mënyrën si shkruani në tastierë, apo formën si e mbani krahun tuaj kur mbani mausin.

Shpina juaj duhet të jetë e drejtë, sytë tuaj duhet të jenë drejt me kompjuterin, krahu juaj duhet të jetë i rrafshët që të mos keni dhimbje në kyç kur dora përdor mausin.

Gjithashtu, gishtërinjtë tuaj duhet të jenë të fokusuar në këto shkronja të tastierës: A,S D, F si dhe J,K,L.

Duhet që të praktikoni në mënyrë që të mësoni pastaj të shkruani pa gabime në tastierën tuaj. Më poshtë do të mund të njiheni edhe me të dhënat tjera për kompjuterin dhe telefonin tuaj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *