Bursa studimi në degën e mjekësisë dhe laborantit

Bursa Studimi në degën e mjekësisë dhe laborantit në Kolegjin Universitar privat Sulejman Al-Raxhihi në Arabinë Saudite e binjakëzuar me Maastricht University.

Për të gjithë ata të interesuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Presheva dhe Mali i Zi që dëshirojnë të studiojnë me bursë të plotë për vitin akamdemik 2017-2018 në këtë universitet duhet të plotësojnë këto kritere:

Kriteret e pranimit në programet e mjekësisë dhe laborantit për studentet e huaj:

1- Mosha e studentit duhet të jetë nga 17 deri në 25 vjeç.
2- Vërtetim shtetëror për lejimin e vazhdimit të studimeve në Arabinë Saudite. (për ato vende qe e kushtëzojnë këtë gjë)
3- Aplikanti nuk duhet te ketë pasur më parë bursë nga një tjetër institucion arsimor në Arabinë Saudite.
4- Dokumentet dhe dëshmitë duhet të jenë të përkthyera dhe noterizuara. (arabisht ose anglisht)
5- Dëshmi penaliteti.
6- Të mos ketë qenë i përjashtuar nga ndonjë institucion arsimor ne Arabinë Saudite.
7- Te kalojë me sukses ekzaminimin mjekësor.
8- Te ketë një rekomandim (TEZKIJE) nga një personalitet apo institucion që të jetë e pranuar nga fakulteti.
9- Të ketë mesataren e shkollës mesme jo me te vogël se 9-të.
10- Kalimi i testit dhe intervistës me sukses.

*Për më shumë të dhëna në gjuhën angleze ose arabe mund të shikoni faqen zyrtare të Universitetit* http://sr.edu.sa/site/en/

Bursa përfshinë:

1- Biletën vajtje-ardhje përgjatë pushimeve verore.
2- Akomodimin në universitet.
3- Literaturën dhe studimet në universitet
4- 1000 SR = 235€ në muaj

Intervista në Tiranë do të organizohet shumë shpejt.

Për më shumë informata, mund të kontaktoni: Sulejman Rustemi
00355672861080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *