Kongresi ndërkombëtar i studentëve në Maqedoni

Kongresi ndërkombëtar i studentëve në Maqedoni

Afati i fundit i aplikimit: 10 gusht 2017
Kush mund të aplikimit: Studentët Bachelor, Master , Kanditët PhD
Vendi: 28 – 29 Shtator 2017 në Shkup, Maqedoni

Për të mbajtur traditën e gjatë të Kongresit Ndërkombëtar të Studentëve të Universitetit Ndërkombëtar të Ballkanit (shkurtuar si IBUISC’17), ky Kongres filloi me një ide nga studentët për studentët. Ndërsa IBUISC’17 po zgjerohet vit pas viti, kongresi i këtij viti do të organizohet në nivel universitar.

Gjatë viteve të fundit, rëndësi të madhe i është kushtuar kërkimit shkencor në fushën e ekonomisë; Megjithatë, njoftohet se këtë vit është bërë një zhvillim për të përfshirë më shumë fusha, të tilla si: psikologjia, shkencat politike dhe shoqërore, komunikimet, inxhinieri, arti dhe dizajni, ligji dhe arsimi. Ky ndryshim u bë në mënyrë që të përfshiheshin studentë me prejardhje të ndryshme arsimore, si dhe hapja e dyerve të ngjarjes për të gjithë studentët e Universitetit Ndërkombëtar të Ballkanit. Siç u përmend më lart, tema e këtij viti do të ndryshojë nga ekonomia në art dhe dizajn, duke u dhënë një mundësi pjesëmarrësve të zgjedhin nga disa tema të propozuara në fushat e dhëna.

Tema “Krijimi i Botës së Re në një epokë të globalizuar” të IBUISC’17 u zhvillua për shkak të larmisë dhe fleksibilitetit të saj, duke u dhënë pjesëmarrësve lirinë për të zgjedhur fushën e tyre të interesit të preferuar si dhe dëgjimin e punimeve shkencore duke përfshirë sfidat dhe mundësitë nga pikëpamje të ndryshme.

Kriteret e aplikimit:

Studentët Bachelor, Master dhe Kandidatët PhD kanë të drejtë të aplikojnë.

Kostot e pjesëmarrjes:

Nuk ka asnjë tarifë për aplikim dhe strehimi dhe ushqimi janë të mbuluara. Shpenzimet e vetme që kanë pjesëmarrësit janë shpenzimet e udhëtimit në Maqedoni.

Si të aplikoni?

Aplikimi juaj zyrtar për Kongresin Ndërkombëtar të Studentëve do të dorëzohet përmes Formularit të Aplikimit në Internet i cili mund të gjendet këtu, pastaj shkoni tek “Si të Aplikoni?” Dhe klikoni mbi “Formularin e Aplikimit”.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *