Thirrje për volunterë në Mbretërinë e Bashkuar!

“EVS-Bigger, Better, Brighter” ka për qëllim të risë kualitetin e projekteve EVS përmes zhvillimiit të kompetencave kyçe të staafit mbështetës.

Cmimi per participim eshte 600 MKD. Për informata më të detajuara mund të kontaktoni kriksending@gmail.com

Për më tepër informata, klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *