Ja kush janë fituesit e çmimit shtetëror “Nënë Tereza”

Ja kush janë fituesit e çmimit shtetëror “Nënë Tereza”

Milivoje Jankovski dhe prof. D-r. Venera Kërliu-Hanxhiski janë fituesit e çmimit shtetëror “Nënë Tereza” në vitin 2017 deklarojnë nga Ministria e kulturës.

Cmimi u jepet per realizimet nga sfera humanitare dhe solidarizimi njerezor si dhe per nxitjen, perparimin e mirekuptimit etnik dhe zhvillimin e bashkepunimit midis kombesive dhe pjesmarresve te komuniteteve te ndryshme, kulturore dhe religjioze.

Mirenjohjet, fituesve do u dhurohen ne menyre solemne me 26 gusht te viti 2017 ne ora 12:00 ne Parlamentin e Republikes se Maqedonise.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *