Studim për punën e Komisionit shtetëror për parandalimin e korupsionit!

Studim për punën e Komisionit shtetëror për parandalimin e korupsionit!

Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar ka realizuar një hulumtim.

“Ndjekja e punës së Komisionit shtetëror për parandalimin e korupsionit (KSHPK)” quhet hulumtimi të cilin kjo organizatë e ka realizuar me qytetarë të Republikës së Maqedonisë. Rezultatet kanë karakter këshilldhënës ndaj Komisionit.

Nga grafikoni i pozicionuar lart mund të vërejmë se 61% e të anketuarve konsiderojnë se KSHPK më tepër mbron interesat e individëve të caktuar, kurse 28% të tjerë konsiderojnë se Komisionit shtetëror për parandalimin e korupsionit (KSHPK) mbron mbi të gjitha interesat e qytetarëve.(faqe.28)

Për të lexuar këtë publikim në tërësi, klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *