Si të aplikoni në mënyrë elektronike për bursa apo konvikt brenda Maqedonisë?

Si të aplikoni në mënyrë elektronike për bursa apo konvikt brenda Maqedonisë?

Sistemi elektronik për aplikimin e qëndrimit në konvikte për  studentë dhe bursa shtetërore  në Republikën e Maqedonisë paraqet sistemin i cili ju siguron studentëve/nxënësve aplikim në mënyrë të thjeshtë për ndonjërën nga bursat shtetërore apo konviktet për studentë.

Rekomandohet që për aplikimin e konkurseve  të përdorni Mozilla Firefox,Google Chrome,Internet Explorer apo Safari nga kopjuteri personal.

Fletëparaqitjet mund të plotësohen/korigjohen vetëm për konkurset të cilët janë në rrjedhë. Pas përmbylljes së konkursit mund të bëhet vetëm parashikimi i fletëparaqitjes.

 Për më shumë informata klikoni këtu:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *