Bursa në Universitetin Goethe të Gjermanisë!

Bursa në Universitetin Goethe të Gjermanisë!

Universiteti i Gjermanisë kërkon kandidatë që të bashkangjiten në programet MA ose MSc, të cilat janë thellësisht të përfshira në njësitë më të fuqishme të hulumtimit.

Qëllimi i bursës është që të nxisë karrierën tuaj akademike, t’ju mundësojë që të përfshiheni në projektet ekzistuese kërkimore dhe të përkrahni në mënyrë aktive gjatë studimeve të magjistraturës.

Afati aplikimit: në vazhdimësi.

Te drejtë aplikimi kanë studentët ndërkombëtar.

Bursa mujore është: 1,000 Euro.

Për më shumë informata klikoni këtu:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *