Vende pune nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri!

Vende pune nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri!

Delegacioni i BE-së në Shqipëri ka shpallur pozitë punësimi për: Operator për Mbykqyrje Ndërkombëtare (IMO), Mbështetje në procesin e rivlersimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Shqipëri.

Ky institucion ka një gamë të gjërë të hapsirave të punës nga sfera juridike, administrative dhe hulumtuese.

Për të parë listën e kompleturar të pozitave të punës dhe për tu informuar në detjae rreth kushteve dhe afateve për aplikim, klikoni këtu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *