Vende të lira pune për menaxhues projekti

Vende të lira pune për menaxhues projekti

ALDA – Shoqata Evropiane për Demokraci Lokale është e përkushtuar në promovimin e qeverisjes së mirë dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në nivel lokal. ALDA, në veçanti, fokusohet në aktivitetet që lehtësojnë bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve lokale dhe shoqërisë civile.

ALDA po kërkon një menaxher projekti për projekte aktive të qytetarisë. Ai / ajo do të punojë nën mbikëqyrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të ALDA-s dhe do të mbajë lidhje me të gjithë kolegët e ekipit.

Aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

  • Dege universitare;
  • Njohja profesionale e gjuhes angleze;
  • Përvoja e mëparshme në zbatimin e projektit;
  • Njohja e mjeteve kompjuterike;
  • Aftesi pe te punuar ne grup;
  • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të komunikimit;
  • Përvojë në menaxhimin e rrjeteve, që kanë të bëjnë me institucione të ndryshme;
  • Motivim të lartë dhe interes të fortë për bashkëpunim ndërkombëtar.

Aplikimi eshte i hapur deri me: 12.09.2017.

Per me shume informata klikoni ketu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *