Qendra e burses Ochberg 2018 në NYC

Qendra e burses Ochberg 2018 në NYC

Qendra e burses Ochberg eshte nje seminar unik, program per veeran dhe gazetare te karrieres e mesme, qe duan te thellojne njohurite e traumes emociaonale dhe demtimit pikologjik, si dhe te pervetesimi i raportimit mbi dhunen, konfliktin, dhe tragjedite.

Pjesëmarrësit marrin pjesë në një program intensive javore të seminareve të mbajtura në Universitetin e Kolumbisë në New York City. Aktivitetet e programit përfshijnë informime nga ekspertë të shquar ndërdisiplinorë në fushën e traumave dhe të shëndetit mendor; biseda me kolegët e gazetarëve mbi çështjet e etikës, artizanatit dhe praktikës, si dhe një sërë mundësish të tjera për angazhimin intelektual dhe të nxënit në mes të kolegëve.

  • Bursa  Ochberg mbulon harxhmet e udhëtimit të rrumbullakët, strehimin, ushqimet dhe shpenzimet që lidhen drejtpërsëdrejti me pjesëmarrjen;
  • Programi nuk mbulon sigurimin e udhëtimit ose të sigurimit shëndetësor, netë shtesë të qëndrimit përtej kohëzgjatjes së burses ose transportit tokësor në qytetet e shtëpive të shokëve.

 

Afati aplikimit eshte i hapur deri me: 22 shtator 2017.

Per me shume informata klikoni ketu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *