Çka është ndihma juridike pa pagesë, kush janë përfituesit nga ky ligj?

Çka është ndihma juridike pa pagesë, kush janë përfituesit nga ky ligj?

Multikultura publikon analizën “Ndihma juridike pa pagesë-Sfidat dhe zgjidhjet”

Shoqata Multikultura nga Tetova, në kuadër të projektit  të Mrezha 23+ , i cili është i implementuar nga Instituti për Politikë Evropiane- Shkup dhe Komiteti i Helsinkut për të drejtat e njeriut,  ka publikuar analizën  “Ndihma juridike pa pagesë-sfidat dhe zgjidhjet” në gjuhën shqipe dhe maqedone.

Qëllimi i analizës është që të kuptohet se sa qytetarët e rajonit të Pologut janë të informuar për këtë ligj dhe sa e shfrytëzojnë po të njëjtin. Analiza është zhvilluar nga 01.01.2016-31.12.2016, kurse numri i qytetarëve të anketuar arrin deri 500.

Sipas rezultateve të këtij hulumtimi, 69% e qytetarëve nuk janë të informuar për ekzistimin e këtij ligji, kurse 82% e qytetarëve nuk e kuptojnë nëse i plotësojnë kushtet për të shfytëzuar këtë ligj.

Nga kjo analizë e implementuar nga Shoqata Multikultura,kanë dalë këto rekomandime : të gjenden mënyra për të promovuar ndihmën juridike pa pagesë, ndryshime thelbësore në vet ligjin vecanarishtë në pjesën e kushteve që duhet të plotësohen nga kërkuesit si dhe rekomandimi që institucionet t’ju japin përparësi këtyre rasteve.

Për të parë analizën e kompletuar, klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *