Postimi i fundit nga Robert Elsie

Postimi i fundit nga Robert Elsie

Albanologu i famshëm, Robert Elsie, që është ndarë nga jeta në moshën 67 vjeçare, ka qenë po ashtu shumë aktiv në rrjetin social “Facebook”, duke postuar studime të ndryshme për kulturën shqiptare, si dhe ka postuar piktura të ndryshme lidhur me Shqipërinë. Më poshtë do gjeni shkrimin i tij të fundit për një pikturë me temë shqiptare:

“Here, finally, is another painting with an Albanian theme by Sir David Wilkie. Wilkie travelled to Egypt in 1841, where he met and painted the country’s ruler, Mehmed Ali Pasha, Khedive of Egypt and the Sudan. Mehmed Ali (1769-1849), the son of a Cham Albanian tobacco merchant in Kavala, Greece, joined a contingent of Albanian mercenaries sent to Egypt in 1801 and seized power there. This painting is kept at the Tate Britain in London.

Këtu një pikturë e fundit me temë shqiptare nga Sër Dejvid Uillki. Në vitin 1840, Uillki udhëtoi në Egjipt ku kishte rast të takonte dhe të pikturonte sunduesin e vendit, Mehmet Ali Pasha, khedivin (nënmbretin) e Egjiptit dhe të Sudanit. Mehmet Ali (1769-1849), djali i një tregtari çam të duhanit në Kavalla të Greqisë, u bashkua me një kontingjent mercenarësh shqiptarë të cilët u dërguan në Egjipt në vitin 1801, dhe mori pushtet aty. Piktura ruhet në galerinë Tate Britain në Londër.”

/Dritare.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *