Vend i lirë punësimi për monitorues!

Vend i lirë punësimi për monitorues!

Në kuadër të projektit të USAID për shoqëritë qytetare (PGU), Fonacioni per shoqëri të hapur, shpall konkurs për asistim gjatë mentorimit si ndihmesë për ritjen e kapaciteteve të shoqërive civile dhe aliansave që janë grantist të PGU-së.
Thirrja u dedikohet ekspertëve vendor të cilët janë të interesuar të japin ndihmë përgjat mentorimit tek organizatat qztetare dhe aleancat qytetare.
Afati për paraqitje zgjat deri 16 tetor 2017.

Për më tepër informata, klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *