“Është aq e lodhshme ta urresh dikë që e dashuron.”

“Është aq e lodhshme ta urresh dikë që e dashuron.”

“Në fakt, secili burrë që e ka njohur dashurinë e vërtetë, revoltën e vërtetë, dëshirat e vërteta dhe vullnetin e vërtetë, e di mjaft mirë se ai nuk ka nevojë për ndonjë garanci të jashtme për të qenë i sigurt për qëllimet e tij; siguria e tij vjen nga udhëtimi i tij.”

“Mirëkuptimi i përbashkët i grave vjen nga fakti që ato e identifikojnë veten me njëra – tjetrën; por për arsyen e njejt gjithmonë njëra është kundër tjetrës.”

“Është aq e lodhshme ta urresh dikë që e dashuron.”

– Simone de Beauvoir/ filozofia.al/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *