Thirrje për angazhimin e një asistenti për projekte

Thirrje për angazhimin e një asistenti për projekte

Konkursi eshte i hapur deri me 15.11.2017

Insituti per strategji ekonomike dhe marredhenje nderkombetare Oher, Shkup shpall konkursin per angazhimin e nje Projekt asistenit!

Nder kriteriumet kryesore qe kandidati duhet ti posedoj jane: shkolla e larte, pervoja e punes me se paku 1 vjecare, njohja e paketes MS Office, njohja e gjuhes angleze dhe aftesi te shkelqyeshme komunikimi.

Gjithe te interesuarit duhet te dergojne:

  • CV
  • Leter motivimi
  • Leter rekomanduese

Dokumentet tuaja duhet ti dorezoni ne e-posten e shenuar info@oi.org.mk me se voni deri me  15.11.2017 ne oren 17:00 me titull „Aplimim per projekt asistent“.

Vetem kandidatet te cilet i permbushin kriteret do te ftohen per interviste…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *