Ilustrime satirike mbi infuencën e rrjeteve sociale

Ilustrime satirike mbi infuencën e rrjeteve sociale

Kush më mirë se arti din të pasqyrojë fenomenet shoqërore? Rrjete sociale na kanë mbërthyer pas vetes dhe ku do që shkojmë shofim njerës të dalldisur pas rrjeteve sociale.

Kjo botë virtuale na ka privur nga e përjetuarit të gjërave në jetën reale. Kjo listë ilustrimesh satirike nxjerr në pah disa nga problemet më të mëdha me varësinë tonë nga teknologjia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *