Njoftim për kujdestar/e

Njoftim për kujdestar/e

Secretariat of MPPS Macedonian Anti-Poverty Platform shpall konkurs për kujdestar/e për organizatën Humaniteti dhe ndërmarrja e tyre sociale HumanaS.

MPPS është organizatë ku janë bashkuar shumë shoqata qytetare të cilat në bazë vullnetare antarësojnë shoqata tjera dhe hulumtues individual, me qëllim të zvogëlimit të varfërisë duke promovuar drejtësinë sociale,të drejtat e njeriut, barazinë, mosdiskriminimin dhe sundimin e të drejtë.

MAPP është një organizatë jo-fitimprurëse, jo-partiake dhe jo-qeveritare. Procesi i krijimit dhe funksionimit është mbështetur nga Lludvig Bolltcman Institutit për të Drejtat e Njeriut (BIM-FV) nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim.

Te interesuarit mund të paraqiten në kontaktet e më poshtme.

Prizrenska 50/2 | 1000 Skopje | Macedonia

tel/fax: + 389 2 2666 113 lokali 18 | mob: + 389 77 963 672

web:http://www.mpps.org.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *