Kumtesë për tejkalimin e pragut të alarmimit të grimcave të suspenduara me madhësi deri në 10 mikrometra

Kumtesë për tejkalimin e pragut të alarmimit të grimcave të suspenduara me madhësi deri në 10 mikrometra

Në pajtim me Dekretin për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit për vlerat kufitare të niveleve dhe llojeve të ndotësve në ajrin e ambientit dhe pragjet e alarmit, afatet për arritjet e vlerave kufitare, korrnizat e tolerancës për vlerat kuft6arei, vlerat e synuara dhe qëllimet afatgjate (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 183 të 14/12/2017) në të cilin përcaktohet pragu i alarmimit i grimcave të suspenduara me një madhësi prej 10 mikrometra (që kalojnë vlerën prej 200 g/m3 gjatë dy ditëve rresht) dhe parashikimit të motit nga Enti për Çështje Hidrometeorologjike, Ju informojmë se i njëjti është tejkaluar në pikën matëse në Strumicë.

Tabela tregon përqendrimet mesatare ditore të PM10 në pikat matëse ku ka një dukuri të tejkalimit të pragut të alarmimit.

Strumicë

27.01.2018    (210.84)
28.01.2018    (212.12)

*përqëndrimet e shprehura në g/m3

Kumtohet në faqen zyrtare të  Ministrise se Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. /bonzo.info/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *