OSBE shpall konkurs pune për Senior Democratic Governance Officer

OSBE shpall konkurs pune për Senior Democratic Governance Officer

OSBE shpall konkurs pune për Senior Democratic Governance Officer. Të gjithë të ineresuarit mund të aplikojnë këtu.

OSBE është e angazhuar për diversitetin dhe përfshirjen brenda fuqisë punëtore të saj dhe inkurajon emërimin e kandidatëve të kualifikuar femra dhe meshkuj nga të gjitha përkatësitë kombëtare, fetare, etnike dhe shoqërore. Ju lutem vini re se shtetasit ose banorët e përhershëm të vendit të stacionit të shërbimit nuk kanë të drejtë të aplikojnë.

Kandidatët duhet, para se të aplikojnë, të verifikojnë me autoritetin e tyre përkatës të emërimit në cilën nivel do të ofrohen shpërblime financiare dhe / ose përfitime.

Ju lutemi të aplikoni tek autoritetet tuaja relevante disa ditë përpara përfundimit të afatit për të siguruar përpunimin me kohë të aplikacionit tuaj. Aplikimet e vonuara nuk do të merren parasysh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *