Program profesional për shkëmbim të sipërmarrësve të rinj

Program profesional për shkëmbim të sipërmarrësve të rinj

Një program profesional për shkëmbim të sipërmarrësve të rinj europianë dhe euroaziatik.

Që nga  vitin 2016, Fellowship Initiative for Leaders Innovative Leaders Transatlantic është programi kryesor i Iniciativës së Liderëve të Inovacionit Transatlantik (YTILI) të Departamentit të Shtetit të SHBA-së dhe mbështetet në zbatimin e tij nga Fondi Gjerman Marshall i Shteteve të Bashkuara (GMF).

Sipërmarrësit janë një forcë lëvizëse për zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës, sigurinë dhe qeverisjen e mirë në të gjithë Evropën. YTILI fuqizon sipërmarrësit dhe novatorët e rinj evropianë dhe euroazianë me mjetet, rrjetet dhe resurset që ata kanë nevojë për t’i kthyer idetë në veprim dhe për të zhvilluar ndërmarrje të suksesshme.

 Të gjithë sipërmarrësit e rinjë mund të aplikojnë apo të marrin infomacione më shumë këtu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *